Rational Cloze (Set 3)

 • Select the correct answer.
  • 1.
   • A) is
   • B) was
   • C) are
   • D) were
  • 2.
   • A) also
   • B) or
   • C) with
   • D) and
  • 3.
   • A) support
   • B) bear
   • C) carry
   • D) keep
  • Untuk soalan 4 hingga 8, Sila login untuk menjawab latihan ini.