Kata Nama Am

 • Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat-ayat di bawah
  • 1. Sempena malam-malam akhir bulan Ramadhan, penganut beragama Islam biasanya menyalakan _________ .
   • A) lilin
   • B) bunga api
   • C) pelita
   • D) mercun
  • 2. Kapal terbang itu terbang tinggi di _______ .
   • A) udara
   • B) laut
   • C) darat
   • D) angkasa
  • 3. Puteri meminjam buku itu di _________ .
   • A) rumah
   • B) pejabat
   • C) kantin
   • D) perpustakaan
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.