Imbuhan

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Hashim tidak __________ mengangkat meja yang berat itu.
   • A) terduga
   • B) terhasil
   • C) terkuat
   • D) terdaya
  • 2. Walaupun telah berusia 25 tahun, Zamri masih lagi berperangai __________.
   • A) kebudak-budakan
   • B) kebingung-bingungan
   • C) kemuda-mudaan
   • D) kemalu-maluan
  • 3. Pihak polis telah __________ sepucuk pistol di dalam banglo itu.
   • A) menyua
   • B) melawati
   • C) menemui
   • D) melihat
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.