Imbuhan (Set 2)

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Jamilah suka __________ wangnya di dalam tabung.
   • A) mengisi
   • B) mengatur
   • C) menyimpan
   • D) meletak
  • 2. Ibu sedang __________ juadah untuk di hidangkan kepada tetamu.
   • A) mengambil
   • B) menyediakan
   • C) melaksanakan
   • D) melengkapkan
  • 3. Raju merupakan pelajar yang __________ di dalam sekolahnya.
   • A) terpandai
   • B) terdiam
   • C) terlambat
   • D) terpanjang
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.