Kata Bantu

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Adam gembira kerana dia __________ menjuarai acara lari berpagar 110 meter.
   • A) masih
   • B) sedang
   • C) telah
   • D) pernah
  • 2. Dr. Yusof __________ memberi ceramah tentang teknik-teknik belajar memandu yang berkesan.
   • A) boleh
   • B) masih
   • C) sedang
   • D) dapat
  • 3. Kita tidak dibenarkan makan makanan yang __________ dimasak.
   • A) telah
   • B) sedang
   • C) belum
   • D) sudah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.