Kata Bilangan

 • Pilih jawapan yang betul bagi ayat-ayat di bawah.
  • 1. __________ rakyat Malaysia akan membanjiri Stadium Putra Bukit Jalil untuk menyaksikan perlawanan Pesta Bola Merdeka.
   • A) Ribuan
   • B) Puluh-puluh
   • C) Beberapa
   • D) Belasan
  • 2. Nik Daud sudah menunggu Ziffi selama __________.
   • A) dua setengah jam
   • B) dua jam setengah
   • C) jam dua setengah
   • D) setengah jam dua
  • 3. Semua pelajar telah menghantar buku kerja Bahasa Inggeris __________ kecuali Afiq.
   • A) sekali
   • B) masing-masing
   • C) seseorang
   • D) semua
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.