Kata Bilangan (Set 2)

 • Jawab soalan di bawah.
  • 1. Ibu memasukkan __________ sudu garam ke dalam masakan itu.
   • A) semua
   • B) segala
   • C) beberapa
   • D) kedua
  • 2. __________ murid dikehendaki turun ke padang untuk mendengar taklimat daripada pihak bomba.
   • A) Setengah
   • B) Semua
   • C) Segala
   • D) Satu
  • 3. __________ daripada harta kekayaan Pak Mat telah diberi kepada anaknya yang sulung.
   • A) Separuh
   • B) Satu
   • C) Masing-masing
   • D) Beratus-ratus
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.