Kata Ganda

 • Pilih jawapan yang betul bagi ayat-ayat di bawah.
  • 1. Suasana di pasar borong itu __________.
   • A) mundar-mandir
   • B) hingar-bingar
   • C) bolak-balik
   • D) porak-peranda
  • 2. Nik berlari __________ kerana dikejar oleh tiga ekor anjing liar.
   • A) gopoh-gapah
   • B) hingar-bingar
   • C) mundar-mandir
   • D) lintang-pukang
  • 3. Syarifah membantu ibunya menyediakan __________ yang ditempah oleh pelangan-pelangannya.
   • A) kayu-kayan
   • B) kuih-muih
   • C) batu-batan
   • D) pinggan-mangkuk
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.