Kata Ganda (Set 2)

 • Pilih jawapan yang betul bagi ayat-ayat di bawah.
  • 1. Doktor Kumar menyuntik __________ ke dalam tubuh pesakitnya.
   • A) cair-cair
   • B) air-air
   • C) ubat-ubatan
   • D) cecair-cecair
  • 2. Kehadiran __________ Farhana di majlis perkahwinannya menambahkan lagi kemeriahan majlis tersebut.
   • A) kawan-kawan
   • B) manusia-manusia
   • C) cucu-cucu
   • D) orang-orang
  • 3. __________ di sekitar pantai Malaysia sangat cantik.
   • A) Gunung-ganang
   • B) Pulau-pulau
   • C) Bukit-bakau
   • D) Hutan-hutan
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.