Kata Ganti Nama (Set 2)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai bagi mengisi tempat kosong di bawah.
  • 1. Faiz mencium ibunya tanda terima kasih kerana banyak memberi dorongan sehingga _________ berjaya seperti sekarang.
   • A) kamu
   • B) ia
   • C) beliau
   • D) mereka
  • 2. " ________ junjung segala titah perintah tuanku," sembah bendahara Tun Perak kepada Sultan Melaka.
   • A) Hamba
   • B) Patik
   • C) Beta
   • D) Saya
  • 3. Walaupun Halimah seorang ibu tetapi __________ terpaksa bekerja keras semenjak kematian suaminya.
   • A) saya
   • B) dia
   • C) ia
   • D) mereka
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.