Kata Hubung

 • Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat-ayat di bawah.
  • 1. Syahirah menangis mendengar cerita __________ sedih itu.
   • A) amat
   • B) agar
   • C) kerana
   • D) yang
  • 2. Harga kain itu terlalu murah __________ bermutu tinggi.
   • A) atau
   • B) tetapi
   • C) lalu
   • D) dan
  • 3. Kebakaran itu berlaku __________ penduduk kampung sedang tidur.
   • A) setelah
   • B) supaya
   • C) sambil
   • D) ketika
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.