Kata Hubung (Set 2)

 • Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat-ayat di bawah
  • 1. Aiman tidak hadir ke sekolah __________ demam panas.
   • A) agar
   • B) supaya
   • C) kerana
   • D) sementara
  • 2. Datuk suka berkebun __________ dia tua.
   • A) dan
   • B) atau
   • C) walaupun
   • D) kalau
  • 3. __________ menunggu bas sekolah datang,Diana sempat membaca buku.
   • A) Kalau
   • B) Hingga
   • C) Sementara
   • D) Sungguhpun
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.