Kata Hubung (Set 3)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai dengan menggunakan kata hubung yang tepat bagi soalan-soalan di bawah.
  • 1. ________ miskin, mereka hidup bahagia sekeluarga.
   • A) Jikalau
   • B) Sungguhpun
   • C) Kerana
   • D) Supaya
  • 2. Walaupun dimarahi ibunya, Kamal tidak menjawab, __________ mendiamkan dirinya.
   • A) walaupun
   • B) sungguhpun
   • C) meskipun
   • D) bahkan
  • 3. Dia tiba di situ ______ saya sedang menasihati Johan.
   • A) maka
   • B) tatkala
   • C) seraya
   • D) walhal
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.