Kata Kerja Aktif

 • Pilih jawapan yang betul dengan kata kerja aktif yang sesuai.
  • 1. Kamal sedang __________ bakul sayur-sayuran.
   • A) dijunjung
   • B) menjungjung
   • C)
   • D)
  • 2. Zulhilmi sedang _________ buku teks.
   • A) dibawa
   • B) membawa
   • C)
   • D)
  • 3. Nelayan itu sedang _______ serawan jala.
   • A) disirat
   • B) menyirat
   • C)
   • D)
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.