Kata Kerja (Set 2)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai bagi ayat-ayat di bawah.
  • 1. Kedai emas itu telah _______ perompak.
   • A) didatangi
   • B) dimasuki
   • C) diduduki
   • D) diziarahi
  • 2. Kassim telah _______ berlari mengelilingi padang sekolah kerana tidak menyiapkan kerja sekolahnya.
   • A) didenda
   • B) ditendang
   • C) dibuang
   • D) diberi
  • 3. Ibu suka ______ nasi lemak.
   • A) minum
   • B) makan
   • C) santap
   • D) meragut
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.