Kata Kerja (Set 3)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai untuk diisikan di tempat kosong bagi ayat-ayat di bawah.
  • 1. Hadi _______ kertas ujiannya kerana kecewa mendapat markah yang rendah.
   • A) mengoyakkan
   • B) mencarik
   • C) menggenggam
   • D) menggunting
  • 2. Pakcik Hamdan suka ________ di kedai kopi bersama-sama dengan rakan-rakannya.
   • A) berbincang
   • B) bersembang
   • C) berhubung
   • D) berbicara
  • 3. Ibu ________ sedikit serbuk coklat ke dalam adunan tepung lalu memutarkannya.
   • A) menyudukan
   • B) menyendukkan
   • C) memasukkan
   • D) merenjiskan
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.