Kata Nama Am (Set 2)

 • Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat-ayat di bawah
  • 1. Fendi menyarung sepasang _________ sebelum memakai kasut.
   • A) baju
   • B) selipar
   • C) tali
   • D) stokin
  • 2. Julia bekerja sebagai _______ di sebuah hospital.
   • A) doktor
   • B) guru
   • C) peguam
   • D) polis
  • 3. Adik dan kawan-kawannya giat berlatih bola di ________ .
   • A) rumah
   • B) taman
   • C) padang
   • D) gelanggang
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.