Kata Nama Am (Set 3)

 • Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat-ayat di bawah
  • 1. Sebatang _______ di Kampung Baru hanyut dibawa arus yang deras.
   • A) jalan
   • B) sungai
   • C) jambatan
   • D) rumah
  • 2. Pak Samad menggergaji beberapa keping _______ untuk dibuat pondok.
   • A) papan
   • B) gelas
   • C) kulit
   • D) plastik
  • 3. Tayar basikal saya pancit kerana tertusuk _______ .
   • A) rumput
   • B) paku
   • C) bola
   • D) tanah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.