Kata Nama Khas

 • Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat-ayat di bawah
  • 1. Tun Dr Mahathir ialah ________ Malaysia yang ke empat .
   • A) Menteri Besar
   • B) Menteri Kewangan
   • C) Perdana Menteri
   • D) Bendahari
  • 2. Cikgu Kassim mengibarkan _________ sempena Bulan Kemerdekaan.
   • A) Jalur Cemerlang
   • B) Bendera Gemilang
   • C) Bendera Cemerlang
   • D) Jalur Gemilang
  • 3. Negeri ________ terletak di selatan tanah air.
   • A) Sarawak
   • B) Perlis
   • C) Johor
   • D) Kedah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.