Kata Nama Khas (Set 2)

 • Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat-ayat di bawah
  • 1. _______ ialah abang sulung saya.
   • A) Buku
   • B) Kamal
   • C) Bola
   • D) Komputer
  • 2. Negeri ________ adalah negeri terbesar di semenanjung Malaysia.
   • A) Pahang
   • B) Sarawak
   • C) Sabah
   • D) Selangor
  • 3. Dato Sri Abdullah Ahmad Badawi ialah _______ Malaysia yang kelima .
   • A) Ketua Hakim
   • B) Ketua Polis
   • C) Menteri Besar
   • D) Perdana Menteri
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.