Kata Nama Khas (Set 3)

 • Pilih jawapan yang betul bagi ayat-ayat di bawah
  • 1. Negeri Melaka dikenali sebagai ________ .
   • A) Bandar Cyber
   • B) Bandar Bersejarah
   • C) Bandar Dalam Taman
   • D) Negeri Di Bawah Bayu
  • 2. Malaysia telah menjadi tuan rumah ________ pada tahun 1998 .
   • A) Sukan ASEAN
   • B) Sukan SEA
   • C) Sukan Komanwel
   • D) Sukan Malaysia
  • 3. ______ terkenal dengan kepintarannya .
   • A) Sang Bedal
   • B) Sang Belang
   • C) Sang Murai
   • D) Sang Kancil
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.