Kata Sendi

 • Pilih jawapan yang betul.
  • 1. Setiap hari saya pergi __________ sekolah dengan menaiki bas.
   • A) ke
   • B) di
   • C) pada
   • D) hingga
  • 2. Zarul masih teringat lagi hari kematian ibunya __________ sekarang.
   • A) kepada
   • B) daripada
   • C) ke
   • D) hingga
  • 3. Lembu itu diikat __________ pokok di tengah padang.
   • A) di
   • B) hingga
   • C) pada
   • D) ke
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.