Kata Sendi (Set 2)

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Dia pergi membeli tiket untuk menyaksikan perlawanan bola sepak __________ malam esok.
   • A) di
   • B) hingga
   • C) ke
   • D) pada
  • 2. Mak Mah menghiris daging itu __________ menggunakan pisau.
   • A) dengan
   • B) pada
   • C) terhadap
   • D) untuk
  • 3. Meja itu diperbuat __________ kayu yang bermutu tinggi.
   • A) dari
   • B) dengan
   • C) daripada
   • D) oleh
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.