Penjodoh Bilangan

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Zainal membeli se__________ sapu tangan di kedai itu.
   • A) keping
   • B) helai
   • C) bilah
   • D) carik
  • 2. Ayah sedang membaca se__________ surat khabar.
   • A) naskhah
   • B) keping
   • C) gulung
   • D) helai
  • 3. Radhi makan beberapa __________ nangka itu.
   • A) biji
   • B) ulas
   • C) buah
   • D) butir
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.