Penjodoh Bilangan (Set 2)

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Polis telah menjumpai se__________ pistol di rumah itu.
   • A) puntung
   • B) pucuk
   • C) potong
   • D) bilah
  • 2. Hadi sedang __________ surat untuk ditujukan kepada abangnya.
   • A) ditulis
   • B) penulis
   • C) menulis
   • D) bertulis
  • 3. Harga se__________ anggur ialah RM5 sekilo.
   • A) ssisir
   • B) buah
   • C) biji
   • D) gugus
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.