Simpulan Bahasa

 • Pilih jawapan yang paling sesuai bagi setiap soalan di bawah.
  • 1. Nazrin meng__________ dahulu sebelum keluar ke rumah kawannya.
   • A) anak buah
   • B) ajak-ajak ayam
   • C) alas perut
   • D) air muka
  • 2. Ayah __________ apabila adik tidak mendengar kata.
   • A) naik angin
   • B) orang atasan
   • C) murah hati
   • D) panas hati
  • 3. Pak Mat membuat kerja seperti __________.
   • A) lintah darat
   • B) lipas kudung
   • C) langkah seribu
   • D) lidah bercabang
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.