Simpulan Bahasa (Set 2)

 • Jawab soalan yang berikut dengan jawapan yang paling sesuai.
  • 1. __________tentang niat Pak Dolah yang ingin berkahwin lagi telah tersebar luas.
   • A) Makan angin
   • B) Khabar angin
   • C) Ringan tulang
   • D) Tiada angin
  • 2. Dia sudah lama hidup miskin kerana dia __________.
   • A) kaki bangku
   • B) kaki ayam
   • C) kaki judi
   • D) kaki bola
  • 3. Sikap Pak Mail yang __________ itu menyebabkan dia disenangi oleh penduduk kampung.
   • A) baik hati
   • B) celik huruf
   • C) berat tulang
   • D) ringan mulut
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.