Tatabahasa

 • Sila jawab semua soalan.
  • 1. 1kg + 2kg =
   • A) 1
   • B) 2
   • C) 3
   • D) 4
  • Untuk soalan 4 hingga 1, Sila login untuk menjawab latihan ini.