Kata Adjektif (Set 3)

 • Pilih jawapan yang tepat bagi semua soalan di bawah.
  • 1. Keadaan jalan menjadi _________ selepas hujan lebat.
   • A) keras
   • B) kasar
   • C) lembut
   • D) licin
  • 2. Linda menggunakan tisu yang _________ untuk mengelap wajahnya yang berpeluh itu.
   • A) basah
   • B) kering
   • C) kasar
   • D) lembut
  • 3. Suara Datuk Siti Nurhalizah sungguh _________ sehingga mampu memukau semua penonton di dewan itu.
   • A) sedap
   • B) merdu
   • C) nyaring
   • D) lantang
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.