Kata Adjektif (Set 4)

 • Pilij jawapan yang paling sesuai dengan menggunakan kata adjektif yang di beri.
  • 1. Azlina memakai baju kurung berwarna ________ di pagi Hari Raya.
   • A) lusuh
   • B) terang
   • C) merah jambu
   • D) gelap
  • 2. Kereta ________ itu milik orang kaya yang tinggal di atas bukit itu.
   • A) kotor
   • B) cantik
   • C) buruk
   • D) mewah
  • 3. Kaki Adib melecet kerana memakai kasut yang _______ .
   • A) ketat
   • B) longgar
   • C) koyak
   • D) buruk
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.