Kata Bantu

 • Jawab semua soalan yang berikut dengan menggunakan kata bantu yang paling tepat.
  • 1. Syakir belum __________ melawat Zoo Melaka.
   • A) sudah
   • B) sedang
   • C) masih
   • D) pernah
  • 2. Ibu __________ menjahit sepasang baju kurung untuk kakak.
   • A) sedang
   • B) mahu
   • C) mesti
   • D) dapat
  • 3. Encik Fazli __________ membeli sebuah kereta Toyota.
   • A) masih
   • B) sedang
   • C) telah
   • D) belum
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.