Kata Bantu (Set 3)

 • Jawab semua soalan yang berikut dengan menggunakan kata bantu yang paling tepat.
  • 1. Ayu pergi ke kedai kerana __________ membeli alat-alat tulis.
   • A) mesti
   • B) harus
   • C) dapat
   • D) mahu
  • 2. Ibu __________ menjahit sepasang baju kurung untuk kakak.
   • A) mesti
   • B) dapat
   • C) mahu
   • D) sedang
  • 3. Kita tidak dibenarkan minum air yang __________ dimasak.
   • A) sudah
   • B) akan
   • C) belum
   • D) telah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.