Kata Bilangan

 • Jawab semua soalan dengan menggunakan kata bilangan yang sesuai.
  • 1. Temasya sukan itu disiarkan secara langsung ke __________ negara.
   • A) dua suku
   • B) berpuluh
   • C) segala
   • D) seluruh
  • 2. Kita perlu bersenam __________ hari supaya badan sentiasa sihat.
   • A) tiap
   • B) setiap-tiap
   • C) setiap
   • D) setiap-setiap
  • 3. __________ pelancong itu berasal dari Australia.
   • A) Pelbagai
   • B) Kebanyakan
   • C) Sekalian
   • D) Berbagai-bagai
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.