Kata Bilangan (Set 2)

 • Jawab semua soalan dengan menggunakan kata bilangan yang sesuai.
  • 1. __________ sudu gula dimasukkan ke dalam minuman itu.
   • A) Semua
   • B) Segala
   • C) Beberapa
   • D) Kedua
  • 2. Buku itu mengandungi __________ helai muka surat.
   • A) berapa
   • B) beberapa
   • C) setengah
   • D) kedua
  • 3. __________ rumah setinggan di kawasan itu telah di jilat api.
   • A) Sekalian
   • B) Setengah
   • C) Sebahagian
   • D) Semua
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.