Kata Ganda

 • Jawab semua soalan yang berikut.
  • 1. Meja itu telah reput dimakan oleh __________.
   • A) nyamuk-nyamuk
   • B) lipas-lipas
   • C) anak-anak
   • D) anai-anai
  • 2. __________ itu telah menangkap tiga orang yang cuba membakar rumah Pak Daud.
   • A) Labah-labah
   • B) Mata-mata
   • C) Jemput-jemput
   • D) Samar-samar
  • 3. Makanan yang dimasak oleh Madiha __________ belaka.
   • A) lazat-lazat
   • B) tebal-tebal
   • C) masam-masam
   • D) mata-mata
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.