Kata Ganda (Set 2)

 • Jawab semua soalan yang berikut.
  • 1. Majlis itu dimeriahkan lagi dengan acara __________.
   • A) bantu-membantu
   • B) usik-mengusik
   • C) tolong-menolong
   • D) tari-menari
  • 2. Semua pelajar hendaklah __________ dalam pelajaran.
   • A) tarik-menarik
   • B) kejar-mengejar
   • C) bantu-mambantu
   • D) tolak-menolak
  • 3. Pak Dolah telah melangsaikan semua __________nya di kedai Ah Seng.
   • A) barang-barang
   • B) harta-harta
   • C) duit-duit
   • D) hutang-piutang
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.