Kata Ganti Nama Diri

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat dengan menggunakan kata ganti nama diri yang betul.
  • 1. "Saya ingin menjemput _______ datang ke majlis hari jadi saya," kata Fina kepada Hadi.
   • A) saudari
   • B) puan
   • C) awak
   • D) cik
  • 2. "_______ dengan ini melantik kamu sebagai hulubalang Melaka," titah sultan kepada Hang Tuah.
   • A) Saya
   • B) Beta
   • C) Patik
   • D) Hamba
  • 3. Kejayaan Farah dalam peperiksaan telah dirai oleh ________nya.
   • A) ibubapa
   • B) kucing
   • C) patik
   • D) awak
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.