Kata Ganti Nama Tak Tentu

 • Isi tempat kosong dengan kata ganti nama tak tentu dengan betul.
  • 1. Pada _______ masa sahaja adik akan pulang dari bermain bola.
   • A) apa-apa
   • B) mana-mana
   • C) bila-bila
   • D) siapa-siapa
  • 2. " Pilihlah _______ baju yang kamu suka," kata ibu kepada adik.
   • A) siapa-siapa
   • B) mana-mana
   • C) bila-bila
   • D) apa-apa
  • 3. "Tolong jangan rompak saya, saya tiada _______ barang berharga," rayu Jamil kepada perompak itu.
   • A) mana-mana
   • B) siapa-siapa
   • C) apa-apa
   • D) bila-bila
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.