Kata Ganti Nama Tanya

 • Pilih jawapan yang sesuai dengan menggunakan kata ganti nama tanya yang betul
  • 1. ________ yang menyebabkan kejadian pasang surut air laut?
   • A) Bagaimanakah
   • B) Apakah
   • C) Manakah
   • D) Bilakah
  • 2. ______ masanya harimau keluar mencari mangsa?
   • A) Siapakah
   • B) Dimanakah
   • C) Bilakah
   • D) Bagaimanakah
  • 3. ________ jumlah penduduk di Malaysia?
   • A) Dimanakah
   • B) Berapakah
   • C) Bagaimanakah
   • D) Siapakah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.