Kata Ganti Nama Tunjuk

 • Pilih jawapan yang paling sesuai berdasarkan kata ganti nama tunjuk yang diberi.
  • 1. Kereta mewah _______ kepunyaan Tuan Yazid.
   • A) ini
   • B) itu
   • C) sini
   • D) situ
  • 2. " Buku komik _______ kepunyaan saya," kata Fendi kepada Hadi.
   • A) begini
   • B) begitu
   • C) ini
   • D) sini
  • 3. Beberapa kereta rosak teruk akibat banjir di kampung _____ .
   • A) sini
   • B) itu
   • C) situ
   • D) begitu
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.