Kata Hubung

 • Jawab semua soalan yang berikut dengan menggunakan kata hubung yang paling sesuai.
  • 1. Faiz __________ Nazrin telah berkawan rapat sejak kecil lagi.
   • A) atau
   • B) dan
   • C) serta
   • D) manakala
  • 2. Azreen terpaksa berlari ke sekolah __________ hari hujan.
   • A) apabila
   • B) kerana
   • C) sehinnga
   • D) sewaktu
  • 3. Zulkifli memandu kereta __________ mendengar radio.
   • A) serta
   • B) dan
   • C) sambil
   • D) tetapi
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.