Kata Hubung (Set 2)

 • Jawab soalan di bawah dengan menggunakan kata hubung yang paling tepat.
  • 1. __________ lama __________ teruk penyakit Zaki jika tidak diubati segera.
   • A) Sedangkan ... apatah
   • B) Makin ... makin
   • C) Baik ... baik
   • D) Sama ada ... atau
  • 2. Badan Akub semakin gemuk __________ dia menjadi guru.
   • A) sementara
   • B) kerana
   • C) semenjak
   • D) dan
  • 3. Muhammad sudah pandai berjalan __________ usianya 8 bulan.
   • A) jikalau
   • B) sebab
   • C) sehingga
   • D) walaupun
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.