Kata Hubung (Set 3)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai untuk diisi di tempat kosong bagi semua soalan di bawah.
  • 1. __________ hidupnya ibarat kais pagi makan pagi,kais petang makan petang, dia tetap tabah dan sabar mencari rezeki untuk keluarganya.
   • A) Walhal
   • B) Walaupun
   • C) Kerana
   • D) Semenjak
  • 2. Hafiz merupakan seorang pelajar yang cerdik ________ pemalas.
   • A) dan
   • B) serta
   • C) tetapi
   • D) agar
  • 3. Semua pelajar akan menyertai pertandingan mengarang esei itu __________ Ah Siong.
   • A) kecuali
   • B) dan
   • C) atau
   • D) sementara
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.