Kata Kerja

 • Jawab soalan yang berikut dengan menggunkan kata kerja yang tepat.
  • 1. Pada minggu hadapan, keluarga kami akan pergi __________ di Port Dickson.
   • A) berjemur
   • B) berjalan
   • C) berenang
   • D) berkelah
  • 2. Puan Wati sedang __________ karipap kepada para tetamu.
   • A) menghidang
   • B) memberi
   • C) mengajak
   • D) mempelawa
  • 3. Mirza __________ cergas dalam bidang kurikulum di sekolahnya.
   • A) berkecimpung
   • B) bergiat
   • C) bermain
   • D) bersenam
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.