Kata Kerja (Set 2)

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Farid __________ oleh guru pengawas kerana meniru dalam ujian.
   • A) ditahan
   • B) ditangkap
   • C) didakwa
   • D) digantung
  • 2. Maria sedang __________ ubat pada luka di tangannya.
   • A) merenjis
   • B) mengelap
   • C) menyapu
   • D) meletak
  • 3. Berita kematian seorang usahawan telah __________ di televisyen malam tadi.
   • A) disiarkan
   • B) diceritakan
   • C) digunakan
   • D) diberitahu
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.