Kata Kerja (Set 3)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai dengan menggunakan kata kerja yang tepat.
  • 1. Pada setiap hujung minggu, saya akan _______ kasut sekolah.
   • A) membasuh
   • B) mencuci
   • C) membersihkan
   • D) mengilatkan
  • 2. Emak selalu _________ masakan kegemaran kami sekeluarga.
   • A) menghidang
   • B) memasak
   • C) menjerang
   • D) membuat
  • 3. Abang gemar __________ televisyen seorang diri di waktu malam.
   • A) mendengar
   • B) melihat
   • C) menonton
   • D) menyaksikan
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.