Kata Kerja (Set 4)

 • Pilihnjawapan yang paling tepat dengan menggunakan kata kerja yang paling sesuai bagi ayat-ayat di bawah.
  • 1. Saya akan _________ dengan Farah pada hujung minggu ini.
   • A) bertemu
   • B) dekati
   • C) menghampiri
   • D) menziarahi
  • 2. Cikgu Shahril _________ apabila disergah oleh kawanya.
   • A) terpegun
   • B) terkejut
   • C) kerkebil-kebil
   • D) ketawa
  • 3. Abang sedang _________ surat kepada kekasihnya yang menuntut di luar negara.
   • A) membaca
   • B) mendengar
   • C) menulis
   • D) mencetak
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.