Kata Nama

 • Pilih jawapan yang paling sesuai dalam setiap ayat-ayat di bawah.
  • 1. Beberapa ekor ________ sedang bergayut di dahan pokok itu.
   • A) burung
   • B) monyet
   • C) tupai
   • D) ayam
  • 2. Ibu sedang memasang ________ pada tingkap itu.
   • A) cadar
   • B) selimut
   • C) langsir
   • D) kain
  • 3. Ayah membawa kami bersiar-siar di _________.
   • A) kolam
   • B) sungai
   • C) laut
   • D) taman
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.