Kata Nama Am

 • Isi tempat kosong dengan kata nama yang sesuai
  • 1. Hujan lebat pagi tadi telah menyebabkan beberapa batang ______ ditutup akibat banjir.
   • A) jalan
   • B) sungai
   • C) pokok
   • D) pensel
  • 2. Setiap petang adik dan kawan-kawannya akan bermain bola di ________ itu.
   • A) pekan
   • B) sungai
   • C) padang
   • D) kebun
  • 3. Lina memakai baju kurung yang ______ dipagi raya kerana ibunya tidak mampu membelikan baju baru.
   • A) cantik
   • B) lusuh
   • C) berwarna-warni
   • D) berkilat
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.