Kata Nama Am (Set 2)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai dengan menggunakan kata nama am yang paling tepat bagi soalan-soalan di bawah.
  • 1. Majlis kenduri kahwin pasangan pengantin itu telah berlansung di _______ .
   • A) padang
   • B) klinik
   • C) kedai
   • D) dewan
  • 2. Pak Hamidi gemar memburu ________ di hutan pada waktu lapang.
   • A) buaya
   • B) itik
   • C) arnab
   • D) rusa
  • 3. Datuk sedang membersihkan serawan _________ .
   • A) bubu
   • B) jala
   • C) joran
   • D) pancing
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.